Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

First blog post

REMEMBER MADIBA

celebrate_big[1]

Ijonna nna mmawe
ke sello sa segojana, sona sa mogolodi
Seo se llileng ke Afrika Borwa tsatsing la 05 December 2013
Ge naga e wetswe ke leru leso, E aparetswe ke madimabe

Mogale bagaleng
Seswerere ditswerereng
Kwankwetla dikwankwetleng
E loba bophelo bja yona, e ikela boyabatho

Ke yena Madiba dibesela le mafase  a kgole
Mogolegwa wa mengwaga e masomepedi supa kgolegong
Ya thoko ya lewatle ya Robin Island…O e lwele ntwa ya kgaphamadi
Nelson Mandela…Yona ya go se lamolwe, ya go lamola ke pula le mollo fela
A thopa kgahlanong le mmuso wa kgatelelo le kgethologanya
Ke ngwanamohlabanolo wa mmala wa sebino yena wa thari e ntsho

He fought white and black domination
Yet cherished democracy and freedom
His life symbolized unity and equality

Ke yena wa gore rutang bana ditaola le seye natso badimong
O rutile ebile o tlogetse mehla ya go swana le bo Gugu Zulu
Senamela thabakgoparara se ipepetla ka botelele se ikala Tanzania
Yona Kilimanjaro…O inametse ka maitekelo a go tlaleletsa sekhwama sa
Bana sa Nelson Mandela foundation…ga moya wa gagwe o robale ka kgotso

Nelson Mandela o kubjakubjile o kubjakubjetse tekatekano le tokologo setshabeng
Yena wa go se kgethe go ya ka mmala go leleme…Mandela day ke sesupo sa gore
Re bopane re be ngatana e tee bana ba Afrika Borwa gona tau tsa hloka seboka
Di shita ke nare e hlotsa….SEBATAKGOMO

YOUNG BEAUTIFUL WOMAN

 

13325548_530797973789640_4161218504315779379_n

I am a young beautiful woman
To ask me to be slim is to insult my sexuality
For this is my natural body

As fat as they label me!
As big as some of you call me!
As plus sized as I am formally addressed

I am still fertile and sexual
Complete as I am not hiding under shades slimming
I am beautiful and I feel gorgeous at all times

Ke nna mmagosetshaba , seoketsa kgoro mmagobana se swarathipa ka bogaleng….
sethiba tladi ge e tsena lapeng la ka!
ke nna mosadi yo mobotse wa go itshepa, semomothela, senoinoi sethibaletsatsi!
Gohle gohle fao ke sepelang ntshe ditshaba di maketse di ja dimake, dimakaditswe…
Ke bobotse bja mmele waka…ebile ba ntshupa ka monwana wa tshupabaloi ge ke ….
Ema ka boitshepo le boikweshisho ke re ke nna yo mobotse le ge ke le yo mokoto!

Ditshaba dimaketse, ditlabegile, ditlabatlabilwe ke nna ge ke di tlabatlabisha dibete
Ke gana go dumela ge borafeshene, ditsebi tsa feshene le bobotse di fora basadi di re…
Mosadi ke yo mobotse ge a le yo mosese fela!
NB: I was inspired by a book called Beauty Myth by Naomi Wolf to write this poem,some lines are quoted from it!